DVORPOL SERVICES, spol. s r.o.

súkromná bezpečnostná služba a doplnkové servisné služby zákazníkom

"Chceme garantovať kvalitu, profesionalitu a spokojnosť s našimi službami. Sme v maximálnej miere pripravení vyhovieť Vašim požiadavkám!"

O spoločnosti

DVORPOL SERVICES, spol s r.o. je novo založená spoločnosť zapísaná na Okresnom súde v Žiline dňa 18.12. 2014, vložka číslo: 6309/L. Vznikla na pevných základoch firmy KeramD s dlhoročnou tradíciou v oblasti stavebníctva.

Prioritou spoločnosti DVORPOL SERVICES, spol s r.o. je poskytovanie služieb v oblasti bezpečnostných služieb v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, a to strážnej služby a technickej služby. Na prevádzkovanie týchto činností nás oprávňujú licencie vydané Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline vydané dňa 03.02. 2015 pod číslom KRPZ-ZA-B-38-033/2014-LIC na prevádzkovanie strážnej služby a licencia zo dňa 03.02. 2015 č.p.:KRPZ-ZA-B-38-034/2014-LIC na výkon technickej služby.

V segmente poskytovania bezpečnostných služieb stojíme na začiatku svojej profesnej kariéry ale chceme garantovať kvalitu, profesionalitu a spokojnosť s našimi službami a to predovšetkým vlastným výberom zamestnancov našej spoločnosti, ktorým budú samozrejme pojmy ako sú profesionalita, pružnosť, dôslednosť a zodpovednosť pri vykonávaní zverenej úlohy, kultivovanosť a asertivita v styku s klientom, cieľom čoho je vytvárať dlhodobo pozitívny obraz o našej spoločnosti. Za absolútnu samozrejmosť považujeme tiež výzor pracovníkov v závislosti na charaktere miesta pôsobenia, požiadavkám zákazníka a ich vynikajúca fyzická a psychická pripravenosť. trestná bezúhonnosť a inteligentné vystupovanie.

Mimo tejto činnosti naša spoločnosť po transformácii rozširuje svoje portfólio o služby súvisiace so sťahovaním, čistením, upratovaním a poskytovaním služieb v záhradníctve.

Sme v maximálnej miere pripravení vyhovieť Vašim požiadavkám a vopred ďakujeme za Vami prejavenú dôveru v schopnosti a profesionalitu našich pracovníkov.

PhDr. Mgr. Marián Poliak
konateľ

Kontaktný formulár

Created by Vladimír Kvočka. All rights reserved. ©2015