DVORPOL SERVICES, spol. s r.o.

súkromná bezpečnostná služba a doplnkové servisné služby zákazníkom

"Chceme garantovať kvalitu, profesionalitu a spokojnosť s našimi službami. Sme v maximálnej miere pripravení vyhovieť Vašim požiadavkám!"

Ponuka služieb

Služby v oblasti súkromnej bezpečnosti

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste – klasická strážna služba alebo skryté pozorovanie v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom, ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  • ochrana majetku na inom, než verejne prístupnom mieste – strážna služba v objektoch, prevádzkach,  závodoch, ich vstupov a pod., kontrola osôb, kontrola vozidiel, vchádzajúcich alebo odchádzajúcich do a zo stráženého objektu, evidencia vstupov, výstupov osôb a vozidiel, kontrola bezpečnosti zámkov a nepoškodených plomb, pravidelná pochôdzková činnosť, obsluha elektronických zabezpečovacích a protipožiarnych systémov. Každý strážený objekt spadá pod regionálnu, alebo priamu riadiacu organizačnú štruktúru našej spoločnosti a má vlastného riadiaceho pracovníka, ktorý je zodpovedný za pravidelné kontroly na objekte a pravidelné stretnutia so zákazníkom
  • ochrana a osoby – ochrana osoby pred fyzickým napadnutím, telesná ochrana osoby na podujatiach aj v obydlí, fyzická ochrana rodinných príslušníkov klienta a pod.
  • ochrana osoby a majetku pri preprave – spoľahlivá ochrana a sprevádzanie prepravovaných osôb, finančných hotovosti, cenín, drahých kovov, cenných listín, alebo iného majetku alebo pracovníkov klienta s finančnou hotovosťou, ceninou alebo iným majetkom


  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb - naša spoločnosť sa venuje aj usporiadateľskej strážnej službe, zabezpečujeme fyzickú ochranu a dodržiavanie verejného poriadku pri významných kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach a festivaloch, predvolebných kampaní, hudobných koncertov a pod.
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta vypracovanie plánu ochrany - vypracovanie samostatného plánu ochrany objektu, buď strážnou službou alebo zabezpečovacími systémami, krízový plán narušenia objektu, postup pracovníkov pri narušení objektu podľa medzinárodných štandardov v súlade so zákonom o SBS
  • technická služba – projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránených miestach alebo v ich okolí, ďalej ponúkame montáž a servis bezpečnostných a protipožiarnych dverí, dodávku a montáž bezpečnostných doplnkov okienSťahovacie služby

Preprava, nakladanie, vykladanie alebo aj presťahovanie drobností, bežných predmetov či ťažkých bremien môže znamenať dní plné príprav, plánov a tiež k tomu patrí stres a nervozita. Ak chcete tomuto predísť, nechajte všetky starosti na nás a sťahovanie zrealizujeme podľa Vašich predstáv a samozrejme bez poškodenia Vášho majetku.

Poskytujeme komplexné služby pri sťahovaní kancelárií Vašich firemných priestorov, bytov, domov, sladov, archívov, prepravu materiálu, vypratávanie bytových a nebytových priestorov, odvoz nepotrebného materiálu, vypratávanie a likvidácia pozostalostí, povál a pivníc, sťahovanie aj bez dopravy v rámci jednej budovy, alebo poschodia, poistenie počas celého sťahovacieho procesu.Čistiace a upratovacie služby

Poskytujeme komplexný upratovací a čistiaci servis interiérov a exteriérov vrátane výškových prác, ako sú jednorazové upratovanie, pravidelné upratovacie služby bytov a domov, upratovanie a čistenie firemných a kancelárskych priestorov, upratovanie priemyselných hál, chemické čistenie všetkých typov podláh, umývanie okien, tepovanie kobercov a sedačiek, čistiace práce po maliarskych a rekonštrukčných úpravách, hygienický servis - dodávanie hygienických potrieb a náplní.Služby v záhradníctve

Zameriavame sa hlavne na udržiavanie trávnatých plôch, verejnej zelene, zabezpečujeme kompletný servis vrátane projekcie.

Vážení zákazníci, zverte svoju firmu, Vaše obydlie, či park alebo záhradu do našej starostlivosti a my sa za Vás postaráme, aby vždy bolo všetko v bezpečí, čisté, upratané s príjemne pôsobiacim okolím, už na prvý pohľad lahodiace každému oku. Poradíme si aj so sťahovaním Vašich priestorov, či premiestňovaním bremien všetkého druhu.

Preto neváhajte, využite komplexnosť našich služieb a kontaktujte nás.

Kontaktný formulár

Created by Vladimír Kvočka. All rights reserved. ©2015